http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
อ่าวสลักเพชร
 
 

อ่าวสลักเพชร อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง มีชุมชนขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นอ่าวโค้งครึ่งวงกลมเป็นแนวกั้นคลื่นลมได้อย่างดี นักเดินเรือทั้งหลายนิยมเข้ามาจอดแวะพักหลบมรสุมกันที่อ่าวสลักเพชร สร้างความคึกคักให้กับชุมชนมาโดยตลอด ชาวบ้านสลักเพชรเดิมทีมีอาชีพประมงชายฝั่ง ปัจจุบัน อ่าวสลักเพชร มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น มีที่พักลักษณะแบบโฮมสเตย์ ของชุมชนสลักเพชร กระจายตัวอยู่หลายแห่ง ไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายตามแบบของชุมชน ทางชายฝั่งด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการต่าง ๆ ทั้ง สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และอำเภอเกาะช้าง บริเวณรอบอ่าวสลักเพชรซึ่งเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะมีท่าเทียบเรือหลายแห่ง และเป็นหมู่บ้านชาวประมงเช่นเดียวกับหมู่บ้านบางเบ้า

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
Visited : 1148 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553