http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
เกาะทรายขาว
 
 

เกาะทรายขาว แห่งนี้เดิมทีมีชื่อว่าเกาะพร้าวนอก เพราะมีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่มากมายเหมือนเกาะพร้าวใน แต่ด้วยเหตุที่เกาะนี้มีจุดเด่นที่มีสันทรายสีขาวสวยยื่นยาวไปในทะเลกว่า 100 เมตร จึงได้เรียกกันว่าเกาะทรายขาว ตามลักษณะเด่นที่เห็น เกาะทรายขาวอยู่ทางใต้ของเกาะช้าง บริเวณกลางอ่าวสลักเพชร เป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของเอกชนที่เปิดรีสอร์ทให้บริการนักท่องเที่ยว ที่เกาะทรายขาวนี้สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างสวยงาม เช่นภาพของสันทรายท่ามกลางน้ำทะเลเขียวมรกต มีฉากหลังเป็นเกาะช้าง ภาพทิวทัศน์ของเกาะพร้าวใน เกาะเหลายา และเกาะหวายได้อย่างชัดเจน สวยงาม

นักท่องเที่ยวมายังเกาะทรายขาวได้โดย ซื้อบริการเพ็กเกจทัวร์ของทางรีสอร์ท หรือเช่าเหมาเรือมาจากบ้านสลักเพชรก็ได้

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
Visited : 1333 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553