http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
 
 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเมื่อ ปี พ.ศ.2531 พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตศรีสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองคนแรกของระยองเป็นผู้จัดหาและซื้อตัวหนังเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปีจากจังหวัดพัทลุง จำนวน 200 ตัว มาเปิดการแสดงที่วัดจันอุดมหรือวัดเก๋ง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลระยอง) โดยมีนายเรืองและนางแจ่ม รื่นเริง เป็นครูหนังในคราวนั้น และยังคงมีการแสดงสืบเนื่องถึงปัจจุบัน ภายหลังได้นำตัวหนังมาถวายวัดบ้านดอนและเก็บรักษาอยู่ที่วัดนี้มานานกว่า 90 ปีแล้ว ปัจจุบัน ตัวหนังใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี และอยู่ในสภาพดีใช้ในการแสดงได้ มีประมาณ 90 ตัว จัดเก็บไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน รวมถึงหนังใหญ่ชุดใหม่ที่ใช้แสดงในปัจจุบัน หนังใหญ่วัดบ้านดอนทำจากแผ่นหนังวัวแห้งนำมาตัดฉลุเป็นรูปตัวละคร ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเรื่องรามเกียรติ์ เวลาแสดงจะเชิดตัวหนังใหญ่ขึ้นหน้าจอที่ขึงด้วยผ้ามุ้งสีขาว (หนังตะลุงจะเชิดหลังจอ) และก่อไฟให้ลุกโชนที่ด้านหลังจอ ทำให้เห็นฉากหลังขาวสว่างและมีตัวหนังเป็นเงาสีดำเคลื่อนไหวไปตามลีลาของคนเชิด นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมการแสดงหนังใหญ่ควรติดต่อก่อนล่วงหน้าประมาณ 3 วัน


ข้อมูลจาก : easternthailand.com

 
Visited : 1503 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553