http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
 
 

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ(โบราณสถาน) (ศาลากลางเก่า) อยู่บนถนนอภิบาลบัญชา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดนครพนม ใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ มีรูปทรงแบบตะวันตก เคยถูกลูกปืนใหญ่เสียหายในช่วงกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org


 
 
Visited : 1228 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
 
Search travel location...
 
 
Divided by region.
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553